Photography  Hasan Karaarslan /  Fashion Editor  Ece Öğütoğulları
       
     
  Hair  Hüseyin Altun /  Make up  Elçin Mutlu
       
     
b4.png
       
     
b3.png
       
     
  Photography  Hasan Karaarslan /  Fashion Editor  Ece Öğütoğulları
       
     

Photography Hasan Karaarslan / Fashion Editor Ece Öğütoğulları

  Hair  Hüseyin Altun /  Make up  Elçin Mutlu
       
     

Hair Hüseyin Altun / Make up Elçin Mutlu

b4.png
       
     
b3.png